OHJELMA

Upea ura 2018 -festarit katsovat eteenpäin: Miltä näyttää tulevaisuuden työ?

Festareiden ohjelma on rakennettu Ompeluseurasta nousseiden teemojen ja vapaaehtoisten ideoinnin kautta. Tapahtuma koostuu kolmesta teemoitetusta raiteesta: TULEVAISUUDEN TYÖ, RAKENNA UPEA URA ja UPEA TYÖELÄMÄ. Lisäksi tapahtuman workshop-raiteella sukelletaan SYVÄÄN PÄÄTYYN ja käytännön työkaluihin.

Katso tarkempi ohjelma alla, tutustu esiintyjiin ja tarvittaessa lataa ohjelma talteen itsellesi tästä!

RAKENNA UPEA URA

Upea ura rakentuu monenlaisista rakennuspalikoista. Miten tunnistaa ja hinnoitella oma osaaminen? Miten löytää kiinnostavimmat piilotyöpaikat, brändätä oma osaaminen ja rakentaa pitäviä tukiverkostoja? Miten ottaa tila haltuun huipulla ja menestyä kansainvälisesti?

TULEVAISUUDEN TYÖ

Työelämä ja työn tekemisen tavat ovat rajussa muutoksessa. Millaisia työkavereita tekoäly tai robotit ovat sinulle tulevaisuudessa? Mitä taitoja tarvitaan? Miten omasta osaamisestaan voi rakentaa menestystarinan Suomessa ja ulkomailla? Miten yrittäjä voi hyödyntää tulevaisuuden osaajat ja valjastaa uusimmat teknologiat käyttöönsä?

UPEA TYÖELÄMÄ 

Käytämme ison osan ajastamme työn parissa, joten työelämän täytyy olla mielekästä ja kiinnostavaa. Mikä on työyhteisön ja mikä yksilön rooli siinä? Mitä hyötyä työpaikalle on monimuotoisuudesta? Miten huijarisyndrooma taklataan? Mitä on hyvä työelämä tasa-arvoisesta tai globaalista näkökulmasta?

 SYVÄ PÄÄTY

Upean uran rakentaminen vaatii työtä. Mutta mitä tapahtuu käytännössä? Tällä raiteella sukelletaan kirjaimellisesti syvään päätyyn workshoppien ja toiminnallisen ohjelman kautta.

VARMISTA PAIKKASI FESTAREILLE TÄSTÄ.

ESIINTYJÄT

TERHI MÄKELÄ

Osaamiset & Organisaatiot -yksikön johtaja, Accenture

KEYNOTE, VAUNUSALI
Klo: 9.45

Terhi Mäkelän työhön ja elämään ylipäätään tuo loistetta ihmiset. Accenturen Osaamiset & Organisaatiot -yksikön johtajana Terhi paneutuu mm. tulevaisuuden työn murrokseen ja siihen, miten voidaan faktapohjaisesti tukea tätä muutosta tunneäly huomioiden. Festareilla Terhi haluaa kannustaa osallistujia näkemään ne mahdollisuudet, joita työelämän muutos tuo mukanaan.

Terhin ajatuksia hyvästä työelämästä:

Ihminen on kokonaisuus – kaikkien tulee voida olla oma itsensä niin töissä kuin työn ulkopuolella. Tämä on tutkitusti myös parasta liiketoiminnalle. Luottamuksen kasvattaminen organisaatioiden eri tasojen välillä johtaa suoraan parempaan liiketoiminnan tulokseen. Älykäs teknologia tulee mullistamaan työelämää ja se on hyvä asia! Ihminen, yhdessä älykkään teknologian kanssa, tulee tekemään saavutuksia, joista saamme olla suunnattoman ylpeitä.

LAURA HEIKKURINEN

Diversity lead, naisverkoston vetäjä, Accenture

KEYNOTE, VAUNUSALI
Klo: 9.45

Laura Heikkurinen on muutoksen johtamisen ja muutosviestinnän asiantuntija, joka on tehnyt pitkän uran Accenturella organisaatioiden toiminnan ja johtamisen kehittämisen parissa sekä asiakkaiden että Accenturen omaa muutosta edistäen. Festareilla Laura on mukana erityisesti jakamassa kokemuksiaan Accenturen monimuotoisuutta arvostavan ja kaikkien huomioimisen mahdollistavan kulttuurin rakentamisesta.

Lauran ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Monimuotoisuuden voimavaroja ei vielä hyödynnetä riittävästi. Luomme miellyttävämmän työympäristön ja pääsemme parempiin liiketoiminnallisiin tuloksiin, kun otamme arvostamme erilaisuutta ja otamme monimuotoisia näkökulmia mukaan kaikkeen toimintaamme.

SILJA JALOVAARA

Technology-liiketoiminnan vetäjä, Accenture

KEYNOTE, VAUNUSALI
Klo: 9.45

Silja Jalovaara on Accenturen Suomen Technology-liiketoiminnan vetäjä, joka työssään tuo yhteen asiakkaiden tarpeet, työntekijöiden tavoitteet ja uusimmat taidot & teknologiat. Silja kannustaa festarilaisia tiimien monimuotoisuuteen ja vahvuuksien hyödyntämiseen.

Siljan ajatuksia hyvästä työelämästä:

 Jokaisen tulisi voida olla töissäkin oma itsensä ja kohdistaa energiansa oikein, jotta syntyy onnistuneesti ja kestävästi tuloksia. Monipuolisessa osaajajoukossa voi erikoistua ja antaa tilaa kunkin omille vahvuuksille. Organisaatiorajat madaltuvat – ekosysteemit, digitaalisuus & parviajattelu tuovat rajattomia mahdollisuuksia luoda uutta.

ANNI HALLILA

HR-johtaja, Accenture

KEYNOTE, VAUNUSALI
Klo: 9.45

Suomen Accenturen henkilöstöjohtajana Anni Hallila rakentaa Accenturen arvolupausta niin nykyisille kuin tuleville työntekijöille sekä lunastaa sitä todeksi joka päivä. HR on keskeisessä roolissa rakentamassa kokonaisvaltaista hyvinvointia, muutosketteryyttä sekä digitaalisen ajan inhimillistä ja humaania yrityskulttuuria.

Annin ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuuden menestystä uralla määrittelee uudenlaiset käyttäytymismallit ja kulttuuri – miten rakennetaan psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa arvostetaan yksilön vahvuuksia ja yhteisön monimuotoisuutta sekä mahdollisestaan saumaton yhteistyö, jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Tällaisessa ympäristössä ratkaistaan tehokkaasti monimutkaisia ongelmia ja tuotetaan innovatiivisia ratkaisuja.

HENNA KORPELA

Human Capital & Diversity Lead, Accenture

WORKSHOP: Vahvuuksilla kukoistukseen
Klo: 14.00

Yhdenvertaisuus, aito lämmin välittäminen ja toistemme todellinen kohtaaminen ovat paitsi Hennan sytyttäviä ydinarvoja, myös hänen työnsä keskiössä Suomen Accenturen Human Capital & Diversity Lead -roolissa, jossa hän kehittää Accenturen kulttuuria, johtamista ja toimintatapoja entistä mukaanottavammiksi ja monimuotoisemmiksi. Festareilla Henna innostaa tutkimaan ja hyödyntämään upeita uniikkeja vahvuuksiamme Accenturen Vahvuuksilla kukoistukseen -työpajassa.

Hennan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Nopeasti muuttuvassa maailmassamme kyky luovia sulavasti muutoksen aallonharjalta toiselle korostuu. Koska toimintaympäristö ja sen mukana vaaditut taidot ovat jatkuvassa liikkeessä, inhimillisten ja psykologisten pääomien kuten tunneälyn, resilienssin, innovoimisen, itsensä johtamisen ja ketterän oppimisen merkitys tiivistyy menestyksen ytimeen. Tällöin myös hyvä, syvällinen itsetuntemus on erityisen tärkeää: omien vahvuuksiensa tunnistaminen ja vaaliminen, erityisten kyvykkyyksiensä neuvokas soveltaminen sekä kokemiensa tunteiden ymmärtäminen ja viisas valjastaminen positiiviseksi muutosvoimaksi.

NELLI VILKKO

juristi, julkishallinnon liiketoimintajohtaja, Reaktor

KEYNOTE: Ajattele uralla loistaminen uusiksi ja auta tiimiäsi näyttämään hyvältä
Klo: 16.00, VAUNUSALI

Nelli Vilkko on Reaktorin juristi sekä julkishallinnon liiketoimintajohtaja. Reaktorilla työtä tehdään itseohjautuvissa tiimeissä, joissa työntekijöillä itsellään on valta ja vastuu. Perinteisiä uraportaita ei ole eikä yksilöbonuksia jaeta. Nelliä inspiroi kysymys siitä, miten itseohjautuva organisaatio saadaan kukoistamaan ja miten luodaan yrityskulttuuri, jossa työntekijät auttavat toisiaan ja tuntevat kollektiivista iloa ja ylpeyttä yhteisistä onnistumisista. Festareilla Nelli kertookin teesinsä, eli sen, että oma huippu-ura syntyy lopulta siitä, että saa tiimin näyttämään hyvältä.

Nellin ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Uskon, että tulevaisuus on autonomisissa ja poikkitieteellisissä tiimeissä. Kenenkään ei tarvitse ponnistella yksin vaan tiimin jäsenet auttavat toisiaan loistamaan.

Jokainen voi ajatella työnsä uusiksi siitä näkökulmasta, miten pystyy parhaiten palvelemaan omaa joukkuetta. Tämä pätee myös meihin juristeihin. Vaikka oikeustieteellinen koulutus ohjaa näkemään oikeudellisia ongelmia, riskejä ja esteitä kaikkialla, yritykset tarvitsevat lopulta ratkaisujuristeja. Tulevaisuudessa lakimiehenkin tulisi olla empaattinen auttaja, luovuutta käyttävä bisneksen mahdollistaja sekä byrokraattisten hulluuksien poistaja, jotta muut pystyvät tekemään oman työnsä mahdollisimman hyvin.

Perinteiset osastojen väliset siilorajat kannattaa unohtaa ja uudenlaista, jännittävää yhteistyötä lisätä. Vaikkapa juuri yritysjuristin on tärkeää tutustua ahkerasti työyhteisön ihmisiin, olla mukana projekteissa alusta asti ja ymmärtää, mitä niissä oikeasti tehdään. Tämä auttaa lakimiestä tekemään esimerkiksi parempia sopimuksia projektille. Oma oivallukseni on, että usein parasta ajankäyttöä juristille on poistua oman työpöydän äärestä ja mennä cupcake-laatikko kainalossa tiimitilaan notkumaan

KATARINA MURTO
johtaja, STTK ry

WORKSHOP: Ammattijärjestöt nykypäivään
Klo: 13.00

Katarina Murto on STTK:n johtaja, jonka mielestä on aika murtaa ja muuttaa mielikuva ammattijärjestöistä poliittisina, vanhanaikaisina ja miehisinä liikkeinä. Katarina uskoo, että ammattijärjestöt ovat tärkeä osa työelämää ja sen kehittämistä, ja työntekijöiden oikeuksien puolestapuhujia. Mitä ne sitten voivat tarjota – ja mitä niiden pitäisi tarjota – jäsenilleen? Mm. Tähän etsitään Katarinan johdolla vastauksia STTK:n workshopissa! Lue tarkemmat tiedot alla, ja ilmoittaudu mukaan!

Katarinan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työelämän muutos etenee vauhdilla ja se haastaa niin ammattijärjestöt, lainsäädännön, työehtosopimukset, työpaikat kuin työntekijät. Osaaminen, kohtuulliset työehdot ja työhyvinvointi ovat keskeinen osa myös tulevaisuuden työelämää. Työelämän muutoksia on ennakoitava, mutta muutoksessa on paljon myös positiivisia mahdollisuuksia. 

Kuva: Liisa Valonen

MILLA HALME

perustaja, Ompeluseura

AVAUSSANAT, VAUNUSALI
Klo: 9.30

Milla Halme on viestinnän moniosaaja ja Ompeluseuran toinen perustaja. Festareilla Milla kertoo, miten työelämä muuttuu kahvihuone kerrallaan ja miten siistiä on ajaa muutosta yhdessä ompeluseuralaisten kanssa. Työelämän murros tapahtuu kaikkialla kehittäjästä kulmahuoneeseen. Siksi murros on myös mahdollisuus tehdä työelämästä tasa-arvoisempaa, tuulettaa pölyttyneitä asenteita ja toimintatapoja. Jotta se onnistuu, täytyy ongelmat tehdä näkyviksi ja yhteistyössä tarttua toimeen.

Millan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

1. Digiä ja robottien tulemista suurempi työelämän muutos tapahtuu ihmisten välillä ja asenteissamme – siinä, mitä työelämältä odotamme, mitä sille annamme ja miten kohtelemme toisiamme.
2. Epävarmuudessa meitä ohjaavat ennen kaikkea arvomme. Siksi niistä täytyy organisaatioissa puhua ja asettaa yhteisiä tavoitteita.

SOILE-MARIA LINNEMÄKI
yrittäjä, Vaatelainaamo Vaatepuu

Tänään pelastetaan maailma! Yhteiskunnallinen yrittäjyys -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 14.00

Soile-Marie Linnemäki on yrittäjä ja Vaatelainaamo Vaatepuun perustaja. Festareilla hän jakaa omaa uratarinaansa, ja kertoo, miten oman yrityksen kautta voi muuttaa maailmaa sellaiseksi, jossa itse haluaa olla ja elää.

Soile-Marien ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työn tulevaisuudessa minua kiinnostaa erityisesti uudenlaiset kierto- ja jakamistalouteen liittyvät mahdollisuudet. Yhteistyöllä, vuorovaikutuksella, tiedon ja osaamisen jakamisella, toisten auttamisella ja rohkealla kokeilemisella syntyy tulevaisuuden upeimmat uratarinat.

Kuva: Maru Lemmetty

MERJA MÄHKÄ

Sijoittaja, sijoitusbloggaaja, HS, kaupallinen johtaja, MustRead, ja viestintävalmentaja, Framilla

Puhutaan rahasta!
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 14.45

Merja Mähkä on moniosaaja, joka on monille tuttu sijoittamisaiheisista blogeista, Ompeluseuran Talousgurut -ryhmästä sekä MustRead -median johdosta. Festareilla Merja inspiroi naisia sijoittamaan työllä ansaitut rahat taloudellisen liikkumavaran luomiseksi. Merjan omin sanoin otsikko voisi olla “Liksasta omaisuus – näin te se tehdään”.

Merjan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työ muuttuu projektiluontoisemmaksi ja yhä useampi toimii yrittäjänä. Muutoksen ei tarvitse olla pelottava niillekään, jotka eivät koe olevansa “yrittäjähenkisiä”. Mutta raha-asioiden täytyy olla hallussa. Luoviminen projektien välissä antaa mahdollisuuden elää elämää enemmän siten kuin sitä haluaa elää kuin vanha 9-17-työ. Tämä on mahdollista vain, jos projektien aikana säästää ja sijoittaa. 

Kuva: Framilla

MINNA KOSKELO

Tulevaisuusmuotoilija ja tulevaisuuscoach, 11Helsinki, Futures Specialists Helsinki

Tulevaisuuden työelämätaidot
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 12.00

Minna Koskelo on urallaan yhdistänyt muotoilun ja futurismin, ja siksi hän onkin tulevaisuusmuotoilija. Festareilla Minna kertoo tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista, ja muistuttaa, että tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se luodaan yhdessä, eikä kenenkään tarvitse olla ‘lastuna laineilla’.

Minnan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Voimme tunnistaa monta vaihtoehtoista tulevaisuutta. Minkälaista tulevaisuutta sinä haluat rakentaa? Tulevaisuutta tehdään tänään. Vaikka moni asia onkin muuttumassa, pitäisin ihmisen keskiössä.

Kuva: Satu Helske

JULIA THURÉN

Toimittaja, bloggaaja, media-alan yrittäjä

Puhutaan rahasta!
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 14.45

Julia Thurén on media-alan moniosaaja: toimittaja, bloggaaja ja yrittäjä. Julian mielestä rahasta pitäisi puhua ääneen, sillä puhumalla aiheesta oppii rahataitoja. Festareilla Julia kertookin omasta suhteestaan rahaan, ja avaa, miten säästi kymppitonnin vuodessa peruspalkalla.

Julian ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Uskon, että tulevaisuudessa työ on sirpaleisempaa, mikä tarkoittaa myös sitä, että ihmisten täytyy pitää paremmin raha-asiat hanskassa. Tästä syystä rahan suhteen kannattaa olla suunnitelma.

Kuva: Marek Sabogal

RONJA SALMI

toimittaja, Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja, Ryöväri Oy

Uskalla yrittää
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 15.30

Ronja Salmi on toimittaja ja Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja, joka on monille tuttu mm. Nyt-liitteen kolumneista sekä Ylen Mitä mietit, Ronja Salmi? -ohjelmasta. Festareilla Ronja kertoo omasta urastaan, jolla hän on ehtinyt jo tehdä ja saavuttaa paljon, vaikka hänellä ei esimerkiksi ole korkeakoulututkintoa.

Ronjan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Uskon, että tulevaisuudessa työ on yhä enenevissä määrin yrittäjäluonteista ja itsensä johtamisen taidot ja oman urapolun suunnittelu tulevat jatkossa olemaan entistäkin merkityksellisempiä taitoja. Uskon, että tulevaisuudessa myös mentoroinnin ja manageroinnin kaltaiset palvelut tulevat lisääntymään.

TIINA KOSTAMO

Projektipäällikkö, Capgemini Finland Oy

Mentorointi uran tukena
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 11.00

Tiina Kostamo on Capgeminin projektipäällikkö, ja osallistuu festareille aktorin roolissa. Tapahtumassa Tiina ohjaa muitakin mukaan mentoroinnin maailmaan, koska näkökulmien vaihtamisesta ja sparraamisesta on ainoastaan hyötyä.

Tiinan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työn merkityksellisyys on yhä tärkeämpää ihmisille, joten mentoroinnin rooli kasvaa yhä olennaisemmaksi osaksi tulevaisuuden työnhakua, työntekoa ja urakehitystä.

Kuva: Timo Jokivuori

MERJA FISCHER

PhD, Director RPA & AI, Staria Oyj

Nousevat teknologiat ja tulevaisuuden työ -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 11.00

Merja Fischer on rautainen työelämän asiantuntija, jolla on vuosien kokemus johtajuudesta. Hän on toiminut myös esimerkiksi Suomen ministereiden ja hallituksen työryhmissä tekoälyn ja tulevaisuuden työelämän parissa. Festareilla Merja innostaa miettimään, miten omaa osaamista voi kehittää ja miten tiimiläisten kehittyminen mahdollistetaan.

Merjan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Muutoskyvykkyys – resilienssi. Joustava mieli – positiivinen asenne. Sisäisen motivaation johtaminen (oman ja tiimiläisten).

CRISTINA ANDERSSON
Tietokirjailija, Develor

Nousevat teknologiat ja tulevaisuuden työ -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 11.00

Cristina Andersson on pitkän linjan yrittäjä, tietokirjailija, kouluttaja ja tekoälyn sekä robotisaation puolestapuhuja. Festareilla Cristina kertoo tulevaisuuden työstä ja nousevista teknologioista, mutta keskeisenä teemana hänellä on oppiminen. Cristinan omin sanoin oppimisen tulisena mausteena on voittaminen, mahdollisuus saavuttaa jotain värisyttävän upeaa – auttamalla ihmisiä voittamaan voittaa itsekin, sillä lopulta voittaminen on yhteisen tekemisen tulos.

Cristinan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Olen ollut tekoälyn ja robotisaation puolesta puhujana vuodesta 2011. Tulevaisuutemme työ on yhteistyötä älykkäiden ja kyvykkäiden robottien kanssa. Tulevaisuuden ihminen voi käyttää luovaa voimaansa ja ainutlaatuisia kykyjään yhä paremmin unelmiensa ja paremman maailman rakentamiseen.

Kuva: Peter Forsgård

MINNA TERVAMÄKI

Tähtitanssija, koreografi, Minna Tervamäki Oy

Tila haltuun huipulla
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 15.30

Minna Tervamäki on huipputanssija, koreografi ja yrittäjä. Festareilla Minna kertoo kehollisista mahdollisuuksista ottaa tila haltuun – miten kehon kautta voi lisätä vakuuttavuutta ja tuntea itsensä avoimeksi ja rohkeaksi.

Minnan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Mottoni on “Ainoa varma asia on muutos”. Koska muutos on totta, kysymys onkin siitä, miten minä voin pitää kehoni ja mieleni joustavana muutosten maailmassa.

Kuva: Susan Tuulosniemi

ANNIKA JÄRVELIN
Duara Travels perustaja & palvelukehitysjohtaja, Duara Travels

Tänään pelastetaan maailma! Yhteiskunnallinen yrittäjyys -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 14.00

Annika Järvelin on matkailuyritys Duara Travelsin perustaja ja palvelukehitysjohtaja, joka on tehnyt rohkean hypyn tuntemattomaan: perustanut yrityksen omien intohimojen ja arvojen pohjalta, mutta ilman minkäänlaista alan tuntemusta tai säästöjä. Festareilla Annika kertoo lisää tästä tarinasta!

Annikan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuuden menestystarinat syntyvät monialaisesta ja monikulttuurisesta yhteistyöstä ja eri alojen ammattilaisten osaamisen yhdistämisestä. Parhaiten pärjäävät monesti ne yritykset, jotka on rakennettu kansainvälisiksi jo alusta alkaen. Työ ei ole enää paikkaan eikä työaikoihin sidottua ja sitä voi tehdä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan. Kokeilukulttuurin merkitys kasvaa ja ihmisillä voi olla monia erilaisia ja limittäisiä urapolkuja.

Kuva: Anna Autio

LILJA TAMMINEN

Työllisyyspolitiikan asiantuntija, digitalisaatiotutkija, freelancer

Nousevat teknologiat ja tulevaisuuden työ -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 11.00

Lilja Tamminen on tunnettu yhteiskunnallinen keskustelija, työllisyyspolitiikan asiantuntija ja digitalisaation tutkija. Festareilla Lilja selkeyttää kuvaa lähitulevaisuuden työelämästä ja sen asettamista haasteista yksilölle.

Liljan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Vaikka ihmisten organisaatioiden toimintaympäristön muutostahti voi tuntua edelleen hitaalta, se on silti nopeinta ihmishistoriassa. Vauhti vain kiihtyy.

MAIJA BJÖRKMAN
Head of Talent Acquisition, Academic Work

Oman osaamisen hinnoittelu
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 13.30

Maija Björkman on rekrytoinnin ammattilainen Academic Workilta. Festareilla Maija kertoo, mitä muutoksia työelämässä ja työnhaussa on tapahtunut, ja mihin muutos näyttää kulkevan. Maija kertoo myös parhaat vinkit palkkaneuvotteluihin!

Maijan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Se, mitä tekoäly tuo tullessaan työhön, on vielä vain arvauksen varassa. Itse uskon muutosten olevan pääosin positiivisia, mutta tämä tulee vaatimaan meiltä jokaiselta oman suhtautumisensa muuttamista muutoksia kohtaan – koska, jos jokin on pysyvää, niin muutos! Lisäksi uskon tunneälyn ja vuorovaikutustaitojen nousevan entistä tärkeimmiksi taidoiksi työelämässä ja työnhaussa. 

JENNI KARJALAINEN
johtava asiantuntija, Insinööriliitto

Setäkuiskaamisen perusoppimäärä
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 12.00

Jenni Karjalainen on Insinööriliiton johtava asiantuntija, mutta kenties paremmin hänet tunnetaan ‘valtakunnan virallisena setäkuiskaajana’. Festareilla Jenni kertoo ‘setäskuiskaamisen perusohjenuorat’, jotka Jennin omien sanojen mukaan opastavat parempaan työelämään ja vuorovaikutukseen.

Jennin ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työn muutoksesta puhutaan usein rakenteiden tasolla, vaikka muutos ja sen tarve on mielestäni suurin työn arjessa ja työn tekemisen tavoissa. Vuorovaikutustaitojen ja inhimillisen luovuuden merkitys tulevaisuuden työssä kasvaa. 

Kuva: Tero Leponiemi

SUVI RASIMUS

Kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö, Kela 

Working abroad -paneeli
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 11.30

Suvi Rasimus on kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö Kansaneläkelaitoksessa Kelassa. Festareilla hän on mukana kertomassa, miten kansainvälistä uraa käytännössä tehdään.

Kuva: Annika Söderblom

MAARET KALLIO

Psykoterapeutti, Lujasti lempeä Oy

Ihmisenä itselle
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 15.30

Maaret Kallio on kenties Suomen tunnetuin psykoterapeutti, puhuja ja kolumnisti. Festareilla hän kertoo oman inhimillisyyden tavoittamisesta ja siitä, miten keskeistä on käsittää oma rajallisuus, tunteikkuus ja haavoittuvuus, mutta myös siitä, miten inhimillisyys on voima, etu ja vahvuus työelämässäkin.

Maaretin ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Inhimillisen ihmisen paikka vain vahvistuu. Mitä enemmän työ digitalisoituu ja teknistyy, sitä voimallisemmin tarvitaan inhimillisiä ja myötätuntoisia vuorovaikutustaitoja oman mielen ja muiden ihmisten kanssa.

MINNA RANTAMA

CEO, Kumous – Uusi työnhaku

Asiantuntijuuden valjastaminen liiketoiminnaksi verkossa
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 13.00

Minna Rantama on yrittäjä ja Kumous -yrityksen perustaja. Festareilla hän kertoo, miten oman asiantuntemuksen voi valjastaa liiketoiminnaksi verkossa.

Minnan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Itse katson asioita generalistien ja moniosaajien vinkkelistä, ja olen toiveikas: kun moni työ automatisoidaan, generalistien osaaminen on sellaista mitä on todella vaikeaa ulkoistaa koneille. Tulkinnan, kriittisen ajattelun, kokonaisuuksien hahmottamisen ja yksityiskohtien havaitsemisen taidot muuttuvat aina vain tarpeellisemmiksi.

Kuva: Jenna Lehtonen

KAMILLA SULTANOVA

Yrittäjä, TedX-puhuja, European Young Leaders -verkoston jäsen, Global Dignity Finlandin perustaja, Head of strategic partnerships at Center of New Education (Finland) 

Working abroad -paneeli
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 11.30

Kamilla Sultanova on yrittäjä, puhuja, ja uskomattoman monessa mukana. Festareilla hän kertoo kokemuksiaan kansainvälisen uran rakentamisesta, tai kuten Kamilla itse sanoo: “My topic is how to cross industries, cultures and change with my life in 4 countries and shifting careers from corporate sales in shipping companies to education export and inspiring teachers to be the heroes of today. I also will share my focus on building networks and coalitions to see the change in regards to social justice, women rights and living in line with one’s values.

Kamillan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

The future of work is exciting, technology helps to lead easier lives but complicates our social lives. My focus is on how to retain humanity in action, compassion and purpose-driven work through focus on e.g. volunteering and sharing experiences which we so rapidly gain. We have several jobs, we are freelancers and choose our projects carefully. We design our lives as we please.

Kuva: Tanya Skvortsova

ARJA PARPALA

valmentaja, KTM, Certified Business Coach ACC, Essentio Osk

Miten tunnistat huijarisyndrooman ja opit uskomaan itseesi
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 14.30

Arja Parpala on kokenut valmentaja, kouluttaja ja fasilitaattori. Festareilla hän inspiroi yleisön löytöretkelle itseensä, eli huomaamaan ja ottamaan käyttöön omat vahvuudet ja voimavarat.

Arjan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Sanotaan, että tulevaisuuden työelämässä on vain osaamisen ostajia ja myyjiä. Silloin itsetuntemus, vuorovaikutustaidot ja rohkeus kertoa osaamisestaan ovat yhä tärkeämpiä. Lisäksi verkostojen ja jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa entisestään, kun työ muuttuu yhä yrittäjämäisemmäksi ja tutut rakenteet katoavat.

MINNA HUOTILAINEN

Professori, aivotutkija, Helsingin yliopisto

Tippaleipäaivot työpaikalla – neurotiedettä työhön ja palautumiseen
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 15.00

Minna Huotilainen on aivotutkija ja professori. Festareilla hän kertoo, millaista tietoa aivotutkimus tuottaa, ja miten sitä voidaan hyödyntää myös työelämässä. Miten työ suunnitellaan aivojen näkökulmasta mahdollisimman vähän kuormittavaksi ja miten aivojen tehokas palautuminen tapahtuu?

Minnan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuuden työ on toivottavasti järjestetty fiksummin kuin nykyään. Toivon, että aivojen toiminta on huomioitu tulevaisuuden työkaluja, -välineitä ja -menetelmiä suunniteltaessa. Tulevaisuudessa ihmisen työ on yhä inhimillisempää, koska koneet hoitavat rutiinit ja toistuvat tehtävät. Ehkä työpäivä on myös lyhyempi kuin nykyään.

Kuva: Kari Hautala

MAIJU MITRUNEN

Head of Employment and Business Programs, Startup Refugees

Tänään pelastetaan maailma! Yhteiskunnallinen yrittäjyys -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 14.00

Maiju Mitrunen on omien sanojensa mukaan kainuulaislähtöinen tuplahumanisti, joka tekee kansainvälistä työtä yrittäjyyden ja työllistymisen edistämisen parissa. Festareilla Maiju kertoo oman tarinansa, ja sen, miten mahdottomasta yhtälöstä tehdään mahdollinen.

REETTA MERILÄINEN

Päätoimittaja emerita, ohjausryhmän puheenjohtaja, Naisten Pankki

Toivoa työstä
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 11.00

Reetta Merilänen teki pitkän uran Helsingin Sanomien päätoimittajana ja toimii nyt Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtajana. Festareilla hän kertoo Naisten Pankin työstä, joka tuo toivoa maailman köyhimmille naisille, sekä motivaation ja yhdessä tekemisen voimasta.

Reetan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työ mielletään tulevaisuudessa yhdeksi komponentiksi elämän kokonaisuudessa, ei erilliseksi pakkojaksoksi, eikä tärkeimmäksi keinoksi toteuttaa itseä tai menestyä.

Kuva: Selina Alanikkola

AICHA MANAI

verkostopäällikkö, Suomen yrittäjät

Tänään pelastetaan maailma! Yhteiskunnallinen yrittäjyys -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 14.00

Aicha Manai on Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö, ja kehittää ja koordinoi työssään muun muassa järjestön Nuoret Yrittäjät -toimintaa. Festareilla hän rohkaisee yleisöä tuomaan osaamistaan esille ja kiinnittämään huomiota omiin vahvuksiin, sekä näyttää, miten paljon mahdollisuuksia työelämä on täynnä.

Aichan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työelämässä ratkaisukyky ja empatia ajaa suorittamisen edelle. Vuorovaikutustaitojen merkitys ja oma asenne kasvaa, on oltava valmis kehittymään ja oppimaan uutta jatkuvasti sekä sietämään entistä paremmin epävarmuutta. Kyky reflektoida, pitää itsestään huolta ja tulla muiden kanssa toimeen ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja. Uskon, että yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti merkittävä yrittäjyys tulee olemaan kasvussa. Maailma ei tarvitse lisää tavaraa, vaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi ympäristön hyväksi.

Kuva: Mohamed Ali

KRISTA LAUNONEN

Luovuusvalmentaja, kirjailija, taideterapeutti, Mielitila

Rohkeasti omalla tiellä – tunnista osaamisesi
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 10.30

Krista Launonen on taideterapeutti, kirjailija ja valmentaja, jolla on myös pitkä kokemus johtamisesta. Festareilla hän kertoo, miten oma osaaminen tunnistetaan, miten oma polku rakennetaan ja miten takaiskuista pääsee yli.

Kristan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuuden työ on kiinnostava teema, varsinkin kun ennusteissa tekoäly korvaa monia töitä. Tutkimusten mukaan luovuus, kommunikointi- ja yhteistyökyky nousee yhä suurempaan arvoon. Näiden taitojen nostaminen ja kouluttaminen on minusta äärimmäisen tärkeää.

Kuva: Riikka Kantinkoski

PAULA HELLE

Työpäivämuotoilija, Workday Designers Oy

Design thinking oman uran ja osaamisen kehittämisessä
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 13.30

Paula Helle on työpäivämuotoilija, eli organisaatioiden kehittäjä, ja henkilöstön kehittämisen ja viestinnän asiantuntija. Festareilla hän kertoo, miten työtä ja uraa muotoillaan, ja miten design thinking toimii työvälineenä uran kehittämiseen ja haastaa meidät kaikki luopumaan totutuista ajattelutavoista.

Paulan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Visiopuhe on tärkeää ymmärryksen luomisessa, mutta tarvitaan myös konkreettisia työkaluja muutoksen tukemiseksi. Workday Designersin missiona on auttaa yksilöitä ja organisaatioita sopeutumaan työelämän muutoksiin antamalla konkreettisia työkaluja oman uran ja työn kehittämiseen

Kuva: Marjaana Tasala, Rimma Photography

JONNA LOUVRIER

PhD, kouluttaja, Includia Leadership

Monimuotoisuus, hyvän työelämän perusta
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 13.00

Jonna Louvrier on Includia Leadershipin perustaja ja diversiteettiasiantuntija. Festareilla hän kertoo, miten tiedostamattomat oletukset vaikuttavat työelämässä tasa-arvon toteutumiseen ja naisten urakehitykseen, ja antaa vinkkejä siitä, miten huomioida ja minimoida niiden vaikutus omalla uralla.

Jonnan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuuden työtä leimaa ystävällisyys, empatia ja inklusiivisuus.

LAURA CHRISTIE

Head of Operations, Academic Work

Oman osaamisen hinnoittelu
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 13.30

Laura Christie on rekrytoinnin ammattilainen, joka on tehnyt töitä sekä Suomessa että Australiassa. Festareilla hän kertoo kokemuksiaan siitä, miten työelämä ja työnhaku ovat muuttuneet viime vuosina, ja miten osaaminen hinnoitellaan.

Lauran ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuudessa näen isoina trendeinä mikroyrittäjyyden/ freelance-yrittäjyyden sekä projektityön yleistymisen, digitalisaation tuomat mahdollisuudet oman tekemisen riippumattomuuten sijainnista ja ajasta, AI:n tuomat mahdollisuudet ennen paljon ihmistyötä vaativissa ammateissa ja prosesseissa, kiihdytetyn oppimisen ja uudelleen kouluttautumisen yleistymisen sekä toivottavasti etenkin Suomessa joustavammat työmarkkinat ja talouden jatkaessa kasvuaan kilpailu työnhakijoista tulee entisestään kovenemaan.

CAMILLA TUOMINEN

Tunnekouluttaja, kirjailija, kuvittaja, toimitusjohtaja, Emotion Tracker

Uskalla yrittää
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 10.30

Camilla Tuominen on  Emotion Tracker -yrityksen toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. Lisäksi hän on kirjailija ja kuvittaja. Festareilla hän muun muassa rohkaisee jokaista uskaltamaan yrittää.

PAULIINA STÅHLBERG
director, Finnish Institute in London

Working abroad -paneeli
Raide: Rakenna Upea ura, Vaunusali
Klo: 11.30

Pauliina Ståhlberg on Suomen Lontoon instituutin johtaja ja Lontoon eurooppalaisten kulttuuri-instituutioiden verkoston EUNICin presidentti. Lisäksi hänellä on takanaan pitkä ura media-alalla. Pauliinan omin sanoin: I’m a working mother of four, working in London with some of the kids living with me, some in Helsinki with my husband. Two adults with jobs in two countries, shared family. You can do it!

Pauliinan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuus on kansainvälinen.

ANNALEENA HÄMÄLÄINEN

Luova johtaja, Hakola

Konkurssin partaalta kukoistukseen
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 13.30

Annaleena Hämäläinen huonekaluyritys Hakolan luova johtaja. Annaleenan mielestä totuttuja käytäntöjä kannattaa kyseenalaistaa, ja festareilla hän kertoo, kuinka omasta intohimosta voi rakentaa uran – jolloin työ ei tunnu työltä, vaan on elämäntapa.

Annaleenan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työelämä on muuttunut paljon digitalisaation myötä, ja tulee muuttumaan vielä paljon. Työn tekeminen ei enää katso välttämättä paikkaa, kun työtä voi tehdä läppäriltä käsin.

Kuva: Chikako Harada

ANNICA MOORE 
Projektipäällikkö, hallituksen puheenjohtaja, Mothers in Business MiB ry

Upeat perhevapaat – äitiydestä nostetta uralle!
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 14.00

Annica Moore on Mothers in Business -verkoston hallituksen puheenjohtaja ja projektipäällikkö. Annica ja MiBbiläiset tietävät, että perhevapaat voivat olla uraa rikastuttavaa, verkostoitumisen ja uuden oppimisen kulta-aikaa. Festareilla Annica kertookin, miten voi sekä saada upean uran että perheen.

Annican ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Tulevaisuuden työelämässä, työn pirstaloituessa, omien verkostojen merkitys työllistymisen tukena kasvaa entisestään. MiBin kaltaisille toimijoille, joiden myötä voi kehittää omaa osaamista ja verkostojaan myös työelämän ulkopuolella, tulee entistä enemmän kysyntää. 

Kuva: Laura Tammisto

HELI KURJANEN

Lune Group Oy Ltd:n perustaja & toimitusjohtaja, Lunette-kuukautiskupin suunnittelija

Tänään pelastetaan maailma! Yhteiskunnallinen yrittäjyys -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 14.00

Heli Kurjanen on kuukautiskupeistaan tunnetun Lune Groupin perustaja ja toimitusjohtaja, sekä Lunette-kuukautiskupin suunnittelija. Festareilla Heli kertoo oman tarinansa ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Helin omin sanoin ‘unelmointi, intuition seuraaminen ja omasta työstä nauttiminen on kaiken a ja o, mutta mitään oikotietä työelämässä menestymiseen tai ”oikeaan” urapolkuun ei ole.’

Helin ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Uskon, että työn tekeminen tulee muuttumaan työtehtävien, tarvittavien taitojen ja liikkuvuuden osalta. Oleellista tulee olemaan valmius muuttua ja uusien taitojen nopea omaksuminen. 

 LAURA IHAMUOTILA

toiminnanjohtaja, Suomen Mentorit

Mentorointi uran tukena
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 11.00

Laura Ihamuotila on Suomen Mentorit ry:n toiminnanjohtaja ja mentori itsekin. Kauppatieteilijä Lauralla on takanaan kansainvälinen ura, joka hänen omien sanojensa mukaan muuttui, kun “arvokas työ nuorten korkeakoulutettujen auttamisessa työelämään kutsui”. Festareilla Laura kertookin juuri mentoroinnista uran tukena.

Lauran ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Pidän ihmisen omaa kasvua ja erityisesti nuoren ihmisen potentiaalin löytämistä ja kirkastamista äärettömän mielenkiintoisena ja tärkeänä asiana. Mentoroinnissa piilee kokonaisuudessaan alihyödynnetty voimavara, jota voisi enemmänkin integroida monelle tasolle yhteiskunnassa. Hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirto on upea ihmisiä ja sukupolvia yhdistävä toiminta.

TYTTI TUPPURAINEN

kansanedustaja, SDP

Naisten vaikuttajaverkostot – mitä väliä työelämälle?
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 10.30

Tytti Tuppurainen on pitkän linjan politiikko, istuva kansanedustaja ja eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja. Festareilla Tytti kertoo, mikä vaikutus naisten välisillä verkostoilla on työelämälle.

ANNA KOKKO
Erityisasiantuntija, perhe ja työ, Väestöliitto

Työelämästä ja perheestä
Raide: Upea työelämä, Leffasali
Klo: 11.30

Anna Kokko on Väestöliiton erityisasiantuntija Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka- ohjelmassa. Festareilla Anna kertoo juurikin tästä, ja perheen ja työelämän yhdistämisestä. Luovia keinoja, ratkaisuja ja hyötyjä. Entä mikä on kenenkin perhe?

JOHANNA PYSTYNEN

henkilöstöjohtaja, Vincit

Oman osaamisen hinnoittelu
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 13.30

Johanna Pystynen on teknologiayritys Vincitin henkilöstöjohtaja. Festareilla Johanna kertoo, miten oma osaaminen hinnoitellaan.

HENRIIKKA KOKKOLA

Kehittämisasiantuntija, KEHA-keskus (TE-toimistojen ja ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus)

Uuden ajan työnhaku: TE-toimisto 2.0
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 14.30

Henriikka Kokkola on kehittämisasiantuntija KEHA-keskuksella. Festareilla hän avaa kertoo, miten töitä tässä ajassa ja tulevaisuudessa todella haetaan, ja avaa myös, mikä rooli oman osaamisen esiintuomisella on tulevaisuuden työelämässä.

Henriikan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Pirstaloitunut ja pienistä puroista koostuva, itselle mielekäs kokonaisuus. Sitä mielestäni on tulevaisuuden työ. On jokaisen vastuulla hyödyntää ja tarjota omaa osaamistaan sekä pitää omaa osaamistaan yllä muuttuvassa työelämässä. 

Kuva: Sebastian Ratu

MAIKKI SIPINEN

asiantuntija, Suomen Tekoälyohjelma, Työ- ja Elinkeinoministeriö

Nousevat teknologiat ja tulevaisuuden työ -paneeli
Raide: Tulevaisuuden työ, Kulmasali
Klo: 11.00

Maikki Sipinen on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntija Suomen Tekoälyohjelma -hankkeessa. Maikki pohtii tulevaisuuden työn teemoja päivittäin työssään, ja hän uskookin, että tekoäly muuttaa kaiken: Se muuttaa kaikkia sektoreita, tarjoaa kasvun mahdollisuuksia ja uudistaa työn tekemisen tapoja.

Maikin ajatuksia tulevaisuuden työstä:

Tulevaisuuden työelämän keskiössä on ihmisten ja koneiden yhteistyö. Ihmis-työntekijöiden kohdalla tunnetaidot, empatia ja sosiaaliset taidot korostuvat ja samalla työn merkityksellisyyden kysymykset nousevat esiin. Odotan innolla tekoälykollegoita ja moniosaajana myös keikkatalouden (gig economy) nousua.

MARJAANA MURTOMAA

Agile People Operations Consultant, Freelancer

Oman osaamisen hinnoittelu
Raide: Rakenna upea ura, Vaunusali
Klo: 13.30

Marjaana Murtomaa tietää asian jos toisenkin oman osaamisen hinnoitelusta! Hän toimii työelämässä freelancer-konsulttina. Festareilla Marjaana fasilitoi Oman osaamisen hinnoitelu -paneelia palkkoihin ja palkitsemisen käytäntöihin, ja kertoo, miten itse hinnoittelee osaamistaan työtä hakiessa ja työsuhteen aikana.

Marjaanan ajatuksia työn tulevaisuudesta:

Työelämä samaan aikaan verkostoituu ja individualisoituu; urat, johtaminen ja vaikka palkitseminen on yhä yksilöllisempää samalla kun organisaatiot menevät yhä itseohjautuvampaan malliin jossa organisaatiosta tulee organismi. Tekoäly ja botifikaatio tulevat muuttamaan työtä paljon ja luomaan myös uusia mahdollisuuksia.

SYVÄ PÄÄTY: WORKSHOPIT

ACCENTURE: VAHVUUKSILLA KUKOISTUKSEEN

Pääyhteistyökumppanimme Accenturen työpajassa pääset työstämään vahvuuksiasi ja verkostoitumaan Accenturen osaajien kanssa!

Työpajan kuvaus:

Vahvuuksissa on valtava voima! Meissä kaikissa on vahvuuksia, jotka tulevat yleensä esiin asioiden parissa, jotka koemme meille helpoiksi ja joiden tekemisestä nautimme – ja juuri tämän luontevuuden takia omia vahvuuksiaan voi olla vaikea nimetä. Vahvuuksien tietoinen tunnistaminen, ravitseminen ja hyödyntäminen voi kuitenkin tutkitusti johtaa mullistaviin tuloksiin: päivittäin vahvuuksiaan käyttävät henkilöt pitävät todennäköisemmin elämänlaatuaan erinomaisena, sitoutuminen työorganisaatioon kasvaa ja suoriutuminenkin paranee. Tässä Accenturen työpajassa otamme luovuutemme käyttöön uudenlaisin ketterin keinoin ja teemme yhdessä matkan kohti vahvuuksilla kukoistamista. Innostavalla matkallamme löydät omia vahvuuksiasi ja pohdit niiden käytännön sovellutuksia omassa elämässäsi. Yhdessä opimme myös ymmärtämään, kuinka valtavan upea joukko erilaisia vahvuuksia meistä löytyykään!

Työpaja: klo 14-15, 1h, mukaan mahtuu ensimmäiset 25 ilmoittautunutta.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

STTK: AMMATTIJÄRJESTÖT NYKYPÄIVÄÄN

Ammattijärjestöt: Takana loistava menneisyys – edessä tuntematon tulevaisuus. Vai onko? Tässä työpajassa pääset pohtimaan, ideoimaan ja vaikuttamaan siihen, millaisia tulevaisuuden ammattijärjestöt voisivat olla.

Työpajan kuvaus:

Onko mielikuva poliittisista, vanhanaikaisista ja miehisistä ammattijärjestöistä totta?  Ammattijärjestöt ovat tärkeä osa työelämää ja sen kehittämistä. Ne ovat myös merkittävä puolestapuhuja työntekijöiden oikeuksille. Mutta mitä ne voivat tarjota jäsenilleen? Mitä niiden pitäisi tarjota? Tule kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammattijärjestöjä STTK:n workshopiin.

Työpaja: klo 13-14, 1h, mukaan mahtuu ensimmäiset 25 ilmoittautunutta

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

SOUPSTER: MITÄ ON COWORKING JA MIKSI SIITÄ PITÄISI KIINNOSTUA?

Soupsterin työpajassa pohditaan työn tulevaisuutta coworkingin näkökulmasta. Miten sinunkin työpäivästäsi tehdään hauskempi?

Työpajan kuvaus:

Miten tehdä töitä erikseen yhdessä? Mitä oikeastaan on coworking ja ketä se hyödyttää? Wonderland Work on uusi elokuussa aukeava luova yhteisö ja coworking-tila Vallilan Konepajalla. Tule mukaan workshoppiin oppimaan ja opettamaan – keskustelemme coworkingin ominaisuuksista ja hyödyistä sekä kuulemme osallistujilta heidän työtavoistaan ja toiveistaan tulevaisuuden työltä. Miten voimme tehdä työpäivästäsi hauskemman?

Työpaja: klo 10.30 – 11.00, 30min, mukaan mahtuu ensimmäiset 25 ilmoittautunutta

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

VARMISTA PAIKKASI FESTAREILLE TÄSTÄ.

EDELLINEN TAPAHTUMA: UPEA URA 2017

Keväällä 2016 työelämäverkosto Ompeluseurassa saatiin visio: Suomen naisia pitäisi voida tukea työelämän murroksessa jollakin isolla tapahtumalla. Ompeluseuran toinen perustaja ja festareiden luova johtaja Maria Teikari kirjoittaa:

Osasimme määritellä tapahtumasta vain sen verran, että se olisi yksipäiväinen, toisi jäsenille lisäarvoa ja tekisi muulle maailmalle tiettäväksi, että naisilla on tasa-arvoinen paikka työelämässä ja sen muutoksessa. Halusimme, että tilaisuus ei keskittyisi voivotteluun tai pelkästään naiserityisiin kysymyksiin, vaan puhuisi työelämän trendeistä, osaamisen kehittämisestä, rohkeudesta ja toisten kannustamisesta. Näille fundamenteille on perustunut koko verkostomme toiminta.

Viisaiden ja määrätietoisten vapaaehtoisten yhteistyöllä syntyi jotakin paljon parempaa kuin keväisellä teehetkellämme kykenimme edes unelmoimaan: Upea ura -festarit. Ensimmäisellä kerralla, helmikuussa 2017, Korjaamo myytiin loppuun, upeat puhujat jakoivat tietoaan ja kokemuksiaan, ja kävijät löysivät uusia ideoita, inspiraatiota ja suunnan uralleen.

Vuoden 2017 festareiden ohjelman löydät täältä ja tekijät löydät täältä.

OTA YHTEYTTÄ

Upea ura -festarit ovat syntyneet työelämäverkosto Ompeluseurassa. Festarit toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Upea ura -festareihin liittyvissä kysymyksissä:

Maria Teikari, festareiden luova johtaja, Ompeluseuran toinen perustaja
Katri Manninen ja Jenna Karas, festareiden tuottajat
upeaura (a) gmail.com